June 3, 2023

Top Tourist Attration

เกาะขาม เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพิ่งจะได้รับความนิยมมากเมื่อไม่นานมานี้ เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ใช้เวลาขับรถมาประมาณเพียงแค่ 2 ชั่วโมง โดยเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตกองทัพเรือ สามารถไปกลับด้วยบริการเรือข้ามเกาะ ที่เริ่มรับส่งตั้งแต่ 08.30 จนถึง 11.30 น....