June 3, 2023

Month: October 2019

ปีนี้กระแสการท่องเที่ยวเมืองรองมาแรงมาก ส่วนหนึ่งทางภาครัฐต้องการที่จะเปิดเมืองท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว สองกระจายรายได้ไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมากเกินไปจะส่งผลต่อรายได้โดยรวมของจังหวัดนั้นมากกว่า จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปเที่ยวเมืองรองคนไม่พลุกพล่านมากนัก จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของน่านก็คือ ค่าครองชีพไม่แพงเท่าไร สำหรับคนงบน้อยเรามีที่นอนมาแนะนำเอาไว้เป็นจุดตั้งต้นไปเที่ยวด้วย ที่ไหนบ้าง บ้านในเวียง สำหรับที่พักแห่งนี้เป็นห้องพักขนาดเล็กมีประมาณ 15 ห้อง ตั้งอยู่ในอาคารสวยงามผสมผสานกันดีระหว่างศิลปะของชาวเหนือกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่...